medika logo
HR  EN
logo medika

Medicinski proizvodi i specijalistika

Više od 8000 artikala u asortimanu čini Odjel medicinskih proizvoda jednim od najopsežnijih Medikinih programa.

Poslovne aktivnosti najvećim su dijelom usmjerene na bolnice, domove zdravlja, zavode te privatne ordinacije i poliklinike, što čini  više od 80 % prometa Odjela, dok je ostalih 20 % usmjereno uglavnom na ljekarne. Paletu različitih programa čine klinička i laboratorijska dijagnostika, hemodijaliza, kardijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija, medicinski potrošni materijal, zavojni i sanitetski materijal, dezinfekcijski materijal te ostali medicinski programi.
Uz stalno praćenje ponude njeguje se pravilo da proizvodi moraju zadovoljavati najstrože kriterije suvremene medicine i pridonositi općem unaprjeđenju.

8000+
artikala u asortimanu
Odjel medicinskih proizvoda čini 10 % udjela u prodaji Medike.