1922

U Zagrebu je iz laboratorija ljekarnika Straussa i Hafnera utemeljeno dioničko društvo za proizvodnju kemijsko - farmaceutskih preparata te prodaju droga i kemikalija.

1928

Laboratorij, sada već tvornica, seli u Jukićevu ulicu 12.

1947

Medika se pod današnjim imenom organizira isključivo kao veledrogerija.

1951

Otvara se prva podružnica - Podružnica Split.

1958

Otvara se Podružnica Rijeka.

1960

Otvara se Podružnica Vukovar.

1977

Podružnica Vukovar seli u novi moderni centar distribucije.

1987

Podružnica Rijeka seli u novi moderni centar distribucije.

1989

Prvo izdanje Medikinog stručno-informativnog glasila.

1992

Medika ponovno počinje poslovati kao dioničko društvo.

1994

Medika postaje zastupnik za L'erbolario.

1994

Započela s radom prva Ljekarna Prima Pharme u Splitu.

1995

Prvo izdanje Medika kalendara.

2001

Sjedište tvrtke seli u novi centralni distribucijsko logistički centar u Capraškoj ulici 1 u Zagrebu.

2005

Medika pripaja Farmis i Farmakon.

2009

Podružnica Split seli u nove prostore i moderni distribucijski centar u Dugopolju.

2012

Započinje s radom 50. ljekarna Prima Pharme - Strahoninec.

2015

Podružnica Osijek seli u nove prostore i novi moderni distribucijski centar.

2022

Medika slavi 100 godina!

1922
1928
1947
1951
1958
1960
1977
1987
1989
1992
1994
1994
1995
2001
2005
2009
2012
2015
2022