medika logo
logo medika
Poslovna abeceda za magistre farmacije - 2016.
Individualni pristup oralnoj higijeni - 2015.

Imperativ ljepote i seksualnosti, prirodna potreba ili nametnuti mit? (2015.)

ZAŠTO SVI ŽELIMO BITI LIJEPI I MLADI (A ŽENE NAROČITO)?

Dr. sc. Meri Tadinac, red. prof.

Predstojnica Katedre za biološku psihologiju
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Evolucijska psihologija istražuje psihološke adaptacije koje čine ljudsku prirodu - evoluirane psihološke mehanizme koji su se razvili kroz prirodni odabir tijekom vremena evolucijske adaptivnosti, uglavnom u periodu pleistocena u afričkim savanama. Stoga, za razliku od standardnog modela društvenih znanosti prema kojem su standardi ljepote kulturalno determinirani i usvajaju se tijekom socijalizacije, evolucijska psihologija i poimanje ljepote promatra kao dio univerzalne ljudske prirode: preferencije za neke osobine tjelesnog izgleda odražavaju adaptacije nastale u svrhu izbora partnera budući da signaliziraju određene aspekte kvalitete potencijalnog partnera - mnoga tjelesna svojstva koja muškarci i žene smatraju privlačnima kod suprotnog spola predstavljaju signale dobrih gena, zdravlja i/ili visoke plodnosti. Ove su preferencije vjerojatno evoluirale kroz spolni odabir kao adaptacije za odabir kvalitetnih partnera: tijekom evolucije su oni pojedinci koji su uočavali signale kvalitete potencijalnih partnera i birali one koji ih posjeduju imali veći reproduktivni uspjeh. Mi smo njihovi potomci i naslijedili smo njihove sklopove adaptacija za odabir partnera.

Specifičnost evolucijskog pristupa je u tome što nastoji pronaći ultimativna, a ne samo proksimalna objašnjenja nekih naših ponašanja, tragajući za njihovim uzrocima u našoj davnoj evolucijskog prošlosti. Stoga bi ovo predavanje u kojem će biti objašnjena ideja razvoja preferencija i spolnih razlika u tim preferencijama trebalo pridonijeti razumijevanju njihovih temelja, a time i pomoći farmaceutima čija je uloga vrlo često savjetodavna, a za kvalitetno savjetovanje je nužno temeljito poznavanje problematike i njeno razumijevanje iz različitih perspektiva.

 

SEKSUALNO ZDRAVLJE

prim. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med.

psihijatar, psihoterapeut, FECSM
Klinika za psihijatriju Vrapče

Premda su seksualni problemi kod muškaraca i žena vrlo česti, o njima se vrlo malo govori. Ljudi koji imaju seksualne probleme nerado traže pomoć, očekuju da će ih zdravstveni radnici o njima pitati, a kako ih ovi ne pitaju (zbog vlastite nelagode da govore o seksualnosti), ovi problemi često ostanu neprepoznati i neliječeni. Budući da su ljekarnici i ljekarnice u prvom kontaktu s pacijentima i za dolazak k njima ne treba uputnica, oni su u odličnom položaju da pomognu ljudima u unapređenju seksualnog zdravlja i liječenju seksualnih smetnji.

Mnoštvo je fizičkih, psiholoških i sociokulturalnih zapreka ostvarenju punog seksualnog zdravlja. Različite tjelesne bolesti i lijekovi mogu ometati seksualno zdravlje (a o ovom aspektu ljekarnici znaju i više nego liječnici). Anksioznost je glavni uzrok kronificiranja seksualnih smetnji, te ljekarnik jednostavnim intervencijama (npr. normalizacija, edukacija) može smanjiti anksioznost i time poboljšati seksualno zdravlje. Konačno, niz je mitova duboko ukorijenjenih u našem društvu koji mogu ugroziti seksualno zdravlje (npr. muškarac je odgovoran za seksualno zadovoljstvo žene, muškarac treba uvijek inicirati seks). Ljekarnici savjetovanjem mogu ukloniti ovakve zapreke ostvarenju potpunijeg seksualnog života.

Jedan od pristupa koji ljekarnicima može pomoći u adekvatnoj skrbi o seksualnom zdravlju pacijenata jest Plissith pristup. Ovaj pristup je stupnjevit, korak po korak. Prvi korak jest dopuštenje (da se govori, što ljekarnik može postići postavljanjem pitanja). Drugi korak ograničenih informacija može uključivati edukaciju o seksualnoj anatomiji, fiziologiji, psihologiji (npr. uloga ljubavi i zaljubljenosti u seksualnom životu), upotrebi seksualnih igračaka i seksualnog maštanja. Daljnji koraci samo će dijelom biti u domeni ljekarnika (npr. savjetovanje o pravilnom korištenju lijekova, npr. PDE-5i), a većim dijelom u području educiranih stručnjaka.

Aktivnijim sudjelovanjem ljekarnika kroz savjetovanje, educiranje o seksualnosti, poznavanje preparata za seksualno zdravlje i seksualnih igračaka koji su dostupni u ljekarni (npr. lubrikanti, prezervativi, prsteni i slično), kao i lijekova, može se povećati seksualno zadovoljstvo pacijenata, te prevenirati razvoj kroničnijih smetnji seksualnog zdravlja.